Tổng quan các chủ đề

 • Quy trình thanh toán

  Khoản thanh toán của bạn sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng thứ 6 hàng tuần

  Đơn hàng đã giao hàng

  Tuần 1
  Đơn hàng với trạng thái " Giao hàng thành công" 

  Thanh toán

  Thứ sáu hàng tuần
  Chuyển khoản ngân hàng

  Rút tiền từ quỹ

         Trong vòng 1-3 ngày làm việc
     Nhận được thanh toán  • Truy cập báo cáo tài chính


   • Báo cáo tài khoản có cho tất cả giao dịch
   • Phân tích doanh thu và chi phí thành từng mục nhỏ và rõ ràng