Tổng quan các chủ đề

 • Xử lý đơn hàng nhanh chóng

  • Nhận thông báo ngay khi có đơn đặt hàng
  • Chuyển trạng thái đơn đặt hàng của bạn trong ít nhất là 2 bước
  • Chuẩn bị đơn hàng 
  • Thực hiện đơn hàng tiêu chuẩn


   • In hóa đơn và tem vận chuyển
   • Đóng gói sản phẩm
   • Giao sản phẩm để trung tâm phân loại hàng hóa
   • Thực hiện đơn hàng bởi Lazada    Lazada thay mặt nhà bán hàng thực hiện đơn hàng


    • Giao hàng nhanh hơn
     Nhận được lợi ích từ mạng lưới kho hàng phủ rộng để cung cấp cho khách hàng dịch vụ đáng tin cậy và vận chuyển nhanh hơn
    • Tăng doanh thu bán hàng
     Chỉ số đánh giá nhà bán hàng cao, không gặp vấn đề hết hàng, không giới hạn đơn hàng, và không áp dụng hình thức phạt đối với đơn hàng FBL 
    • Tối đa hóa chi phí và sử dụng đơn giản
     Đơn hàng của bán sẽ được quản lý, xử lý và giao hàng bởi Lazada