Tổng quan các chủ đề

 • Đường dẫn để tạo sản phẩm

  Tạo từng sản phẩm

  Tạo nội dung sản phẩm bằng cách tạo từng sản phẩm là cách để tạo sản phẩm vào thời điểm đó trên Seller Center
  Tạo từ sản phẩm hoặc danh mục hiện có
  Điền các thuộc tính bắt buộc
  Tạo các phiên bản cho sản phẩm đặc biệt
  Tải sản phẩm và hình ảnh

  Tạo hàng loạt sản phẩm

  Tạo hàng loạt sản phẩm là công cụ tuyệt với để đăng tải 15 hay hơn hàng trăm sản phẩm
  Tải xuống mẫu danh mục tạo sản phẩm
  Điền các thuộc tính bắt buộc
  Lưu và tải mẫu lên Seller Center
  • Đăng tải sản phẩm lên Lazada

   • Nếu bạn đã có gian hàng trên một kênh bán hàng khác, vui lòng liên hệ PSC để được hỗ trợ tốt nhất