Tổng quan các chủ đề

 • Các nhà bán hàng khác nói gì về Lazada

  • Lazada giải pháp hàng đầu thương mại điện tử

   Lazada

   Đặt hàng

   Lazada quảng bá sản phẩm trên trên website trực tuyến và các kênh ngoại tuyến

   Lazada

   Xác nhận đơn hàng

    Lazada xác nhận đơn hàng và cung cấp cho bạn hệ thống Trung tâm nhà bán hàng để bạn xử lý và theo dõi đơn hàng

   bạn

   Xử lý đơn hàng

   Bạn lấy và đóng gói đơn hàng, trong vòng 24 giờ

   Lazada

   Giao hàng

   Đơn vị vận chuyển thứ 3 của Lazada sẽ vận chuyển đơn hàng từ kho đến khách hàng

   Lazada

   Chăm sóc khách hàng

   Lazada sẽ hỗ trợ khách hàng khi có bất kì vấn đề nào hay hoàn hàng

   • Quy trình trở thành nhà bán hàng

    Đăng nhập vào Lazada

    Điền thông tin và nộp chưng từ cần thiết

    Xác nhận Email

    Kiểm tra hộp thư đến để xác nhận thông tin

    Khóa học trên Seller Center

    Chọn khóa học bạn muốn học

    Tạo sản phẩm

    Bắt đầu tạo sản phẩm và bán hàng ngay khi tạo gian hàng

    • Hỗ trợ bạn 

     • Thư viện tài liệu cung cấp kiến thức cho nhà bán hàng trên học viện Lazada
     • Các câu hỏi thường gặp có sẵn để trả lời các thắc mắc và mối quan tâm của bạn
     • Những buổi hổi thảo để bạn cải hiện hiệu quả của gian hàng
     • Trung tâm hỗ trợ nhà bán hàng